• Friedhof an der Reuss (Friedhofweg), Gebenstorf, Aargau

 • Kerkhof bij de Reuss (Friedhofweg), Gebenstorf, Aargau (30 July 2013)
 • Friedhof an der Reuss (Friedhofweg), Gebenstorf, Aargau

 • Cemetery, Gebenstorf, (Friedhofweg), Aargau, Switzerland (30 July 2013)

 • Friedhof an der Reuss (Friedhofweg), Gebenstorf, Aargau

 • Cemetery, Gebenstorf, (Friedhofweg),Aargau, Switzerland (30 July 2013)
 • Friedhof an der Reuss (Friedhofweg), Gebenstorf, Aargau

 • Kerkhof bij de Reuss (Friedhofweg), Gebenstorf, Aargau, Zwistserland (30 July 2013)
 • Friedhof an der Reuss (Friedhofweg), Gebenstorf, Aargau

 • (30 July 2013)
 • Friedhof an der Reuss (Friedhofweg), Gebenstorf, Aargau

 • (30 July 2013)
 • Friedhof an der Reuss (Friedhofweg), Gebenstorf, Aargau

 • (30 July 2013)
 • Friedhof an der Reuss (Friedhofweg), Gebenstorf, Aargau - Eingangstor

 • Cimetière près du Reuss, (Friedhofweg), Gebenstorf, Aargau (30 July 2013)
 • GENTSCH Paul 1924-1982, MARTINELLI-POCH Maria 1909-1982, MARTINELLI-POCH Guido 1908-1987, Friedhof, Gebenstorf, Aargau

 • Friedhof an der Reuss (Friedhofweg), Gebenstorf, Aargau (30 July 2013)