• De Kapel van Koningin Astrid te Kussnacht, Zwitzerland, 29.07.2013

 •  Op het bord staat volgende inlichting:  Op 29 augustus 1935 reed hier de wagen, waarin zich Koningin Astrid van België bevond, te pletter tegen een perelaar. Zij verloor hierbij het leven . De boom werd op 21 augustus 1992 door een wervelstorm vernietigd. De rest van de stam is te bezichtigen in het museum van Kussnacht.
 • Die Astrid-Gedenkkapelle am Vierwaldstättersee in Küssnacht, Schweiz, 29.07.2013

 • Die Astrid-Kapelle in Küssnacht, Schweiz, 29.07.2013

 • Hier prallte, am 22 August 1935, der Wagen in dem sich Königin Astrid von Belgien befand, gegen einen Birnbaum. Sie wurde bei diesem Unfall tödlich verletzt. Am 21 August 1992 wurde der Baum durch einen Wirbelsturm zerstört. Überreste des Stammes befinden sich im Heimatmuseum Küssnacht. 

 • Die Astrid-Kapelle in Küssnacht, Schweiz, 29.07.2013

 • Die Astrid-Kapelle in Küssnacht, Schweiz, 29.07.2013

 • En souvenir de la Reine Astrid des Belges, espace commémoratif à Küssnacht, Suisse, 29.07.2013

 • Gedenkstätte für Königin Astrid von Schweden, Königin der Belgier in Küssnacht, Schweiz, 29.07.2013

 • La chapelle Reine Astrid, Kussnacht, Suisse, 29.07.2013

 • Le 29 aôut 1935, sur la rive de ce lac paisible s'est brisé tragiquement dans sa 29ième année, la radieuse existence d'Astrid, Princesse de Suède, Reine des Belges. 
  Hier, op den oever van dit vreedzaam meer, den 29ten augustus 1935, brak tragisch af in haar 29ste jaar, het zonig leven van Astrid, Prinses van Zweden, Koningin der Belgen.
  Hier am Ufer dieses stillen Sees, am 29. August 1935 traf ein tragischer Tod im 29.ten Jahre Ihres lichten Lebens, Astrid, Prinzessin von Schweden, Königin der Belgier.
 • Queen Astrid of the Belgians, Commemorative chapel in Küssnacht, Switzerland, 29.07.2013