• Hotel "De Gouden Leeuw", Fortuinstraat, Bergen op Zoom, historische postkaart

  •  - H.Teitsma, Telefoon Nr. 26, warm en koud stroomend water, centrale verwarming, garage - Postgiro 98 386